Geslaagd BIS Nederland Symposium!

Op 13 maart organiseerde Wageningen Environmental Research het jaarlijks succesvolle BIS Nederland Symposium. Dit jaar kende het symposium een iets andere opzet. Er werd natuurlijk aandacht besteed aan de actualisatie van Wageningse basisproducten, zoals de bodem- en de geomorfologische kaart die via de Basisregistratie Ondergrond gepubliceerd worden.

Collega’s van het Kadaster (PDOK) en TNO (Dinoloket) waren aanwezig voor meer uitleg en informatie. Daarnaast stond tijdens het symposium het gebruik van de Wageningse data en bodemkundige kennis centraal. Een aantal van onze partners  hebben laten zien waarom het beschikbaar hebben van bodemkundige informatie in hun projecten van belang is. Vincent Grond (GrondRR) deed dat aan de hand van een ruimtelijk inrichtingsvraagstuk en John Kimenai (Heijmans Infra) liet zien hoe de informatie in een grootschalig infrastructuur project gebruikt wordt. Uiteraard was er tijdens het symposium ook aandacht voor nieuwe technologie (sensoren onder drones) en werd het  belang van het goed in kaart brengen van organisch stof benadrukt. AtelierNL liet ons tenslotte zien wat Dutch Design met bodem materiaal doet.