Oproep: Praat mee met de BRO Gebruikersgroep!

Wordt u vanuit uw huidige taak een van de gebruikers van de BRO? Werkt u met gegevens uit de ondergrond? Neem dan deel aan de BRO Gebruikersgroep.

De BRO Gebruikersgroep zal periodiek samenkomen om met u het gesprek aan te gaan hoe u gegevens kunt gebruiken en wat u hierbij nodig heeft. Het Programmabureau BRO wil zo inspelen op uw wensen als gebruiker voordat de voorzieningen uitgekristalliseerd zijn. Deelname is vrijblijvend: praat mee over de specifieke registratieobjecten die voor u relevant zijn, of sluit voor een bepaalde periode aan. U kunt uw interesse hiervoor kenbaar maken via uw registratiemail.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u ons bereiken via onze postbus. Voor de zomer zal een groep worden samengesteld en ontvangt u informatie over de eerste bijeenkomst.

Aanmelden via de mail