Oproep: Praat mee met de BRO Gebruikersgroep!

Wordt u vanuit uw huidige taak een van de gebruikers van de BRO? Werkt u met gegevens uit de ondergrond? Neem dan deel aan de BRO Gebruikersgroep.

De BRO Gebruikersgroep zal periodiek samenkomen om met u het gesprek aan te gaan hoe u gegevens kunt gebruiken en wat u hierbij nodig heeft. Het Programmabureau BRO wil zo inspelen op uw wensen als gebruiker voordat de voorzieningen uitgekristalliseerd zijn. Deelname is vrijblijvend: praat mee over de specifieke registratieobjecten die voor u relevant zijn, of sluit voor een bepaalde periode aan. U kunt uw interesse hiervoor kenbaar maken via uw registratiemail.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 juli 15.00-17.00 in Utrecht bij Rijkswaterstaat.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via onze postbus.

Aanmelden via de mail