Publieke consultatie catalogus “Booronderzoek - Geotechnische boormonsterbeschrijving”

Binnen het standaardisatietraject is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de deelverzameling geotechnische boormonsterbeschrijving van het registratieobject booronderzoek. Mede door de goede samenwerking tussen standaardisatieteam, experts en stakeholders heeft dit geresulteerd in een gegevenscatalogus welke van 10 september tot 22 oktober 2018 ter publieke consultatie wordt aangeboden.
 
Tijdens het standaardisatietraject is nauw samengewerkt met leden van de normcommissie van de NEN. Aangezien de geotechnische boormonsterbeschrijvingen gebaseerd zijn op de nieuwe norm (NEN-EN-ISO 14688 welke is voorzien van een Nederlandse annex) loopt de publieke consultatie tegelijkertijd met de consultatie van deze norm. Om de keuzes binnen de BRO catalogus te begrijpen is dus de inhoudelijke kennis van de norm noodzakelijk, vandaar dat er gekozen is voor deze gelijktijdige consultatie. Dit vergt dus extra aandacht om te zorgen dat men de feedback geeft op het juiste document.
 
Het registratieobject booronderzoek bevat veel meer dan hetgeen wat nu ter consultatie wordt aangeboden. Het betreft alleen de booronderzoeken met een geotechnische boormonsterbeschrijving welke voldoet aan de verplichtingen van de wet (IMBRO kwaliteitsregime). In de catalogus is dus nog niet opgenomen welke informatie is toegestaan vanuit reeds bestaande informatie (IMBRO/A kwaliteitsregime). De komende tijd zal dit binnen de standaardisatie in beeld gebracht worden.
 
De consultatie van de BRO catalogus “Booronderzoek - Geotechnische boormonsterbeschrijving” vindt u hier waar u tevens de instructies vindt over hoe u uw reacties kunt indienen. De reacties zijn openbaar gemaakt zodat iedereen op de hoogte is van de opmerkingen van anderen. Eventueel kunnen vervolgens toevoegingen worden gedaan op eerdere reacties. De consultatie van de norm verloopt via de website normontwerpen.nen.nl.
 
Na de consultatie zal beoordeeld worden hoe de catalogus aangepast kan worden. Vervolgens zal de aangepaste versie het wettelijke traject ingaan t.b.v. het vaststellen van de AMvB waaruit de verplichtingen voor bestuursorganen volgen. Het is dus zaak dat u als stakeholder vanuit uw visie de catalogus beoordeelt zodat u in de toekomst uw taak en verantwoordelijkheid op een juiste manier kunt uitvoeren.