Sprintreview 11: Standaarden 27 september 2018

Het standaardisatieteam van de BRO laat graag zien wat in de afgelopen sprint is bereikt en waar in de volgende periode aan wordt gewerkt.

De sessies zijn onderdeel van het standaardisatieproces waarbij we aan het eind van iedere sprint (werkperiode) het werkveld informeren over de voortgang en inhoud van de standaardisatie en ook feedback vragen op onze resultaten.
 

Reviewsessie standaardisatie domein Bodem- en grondonderzoek

De onderwerpen uit sprint 11 zijn het geotechnisch booronderzoek met de onderdelen boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse, het geologisch booronderzoek met het onderdeel boormonsterbeschrijving en het bodemkundig wandonderzoek met het onderdeel wandbeschrijving.

Vanwege het bodemkundig wandonderzoek wordt deze sessie NIET In Amersfoort, maar in het Wereldbodemmuseum in Wageningen georganiseerd. Aansluitend zal er een rondleiding in het museum gegeven worden met uitleg over de collectie bodemprofielen die uit alle delen van de wereld afkomstig zijn.

Donderdag 27 september: 9.30 - 12.00 uur
Agenda voor de sessie


Digitale reviewsessie standaardisatie domein Grondwatermonitoring
Donderdag 27 september: 14:30 - 15:30 uur
Agenda voor de sessie
 

U wordt verzocht zich vooraf aan te melden door een mail te sturen, onder vermelding van naam, bedrijf en datum van de betreffende sessie, aan bro@minbzk.nl.