Nieuwe release Bronhouderportaal

Op 5 oktober wordt een nieuwe release van het Bronhouderportaal vrijgegeven. Een tweetal verbeteringen:

  • Zowel voor bronhouders als leveranciers is het nu mogelijk om zonder machtiging brondocumenten te valideren via de API service.
  • Bronhouders kunnen per project zelf een token aanmaken waarmee zij geautomatiseerd kunnen aanleveren.