Sprintreview 12: Standaarden 25 oktober 2018

Uitnodiging voor Sprintreview 12: Standaarden 25 oktober 2018.
Deze Sprintreview bestaat uit twee delen:

1. Online Reviewsessie Domein Bodem- en grondonderzoek en
2. Reviewsessie Domein Grondwater bij Geonovum

Het standaardisatieteam van de BRO laat graag zien wat in de afgelopen sprint is bereikt en waar in de volgende periode aan wordt gewerkt. De sessies zijn onderdeel van het standaardisatieproces waarbij we aan het eind van iedere sprint (werkperiode) het werkveld informeren over de voortgang en inhoud van de standaardisatie en ook feedback vragen op onze resultaten.

1. Online Reviewsessie standaardisatie domein Bodem- en grondonderzoek

Donderdag 25 oktober: 10.45 - 12.00 uur

Aangezien dit een online sessie is, wordt besproken waaraan gewerkt is in de afgelopen sprint.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Welkom + inleiding            
 2. Algemene zaken
 3. Geotechnische boormonsterbeschrijving
 4. Geotechnische boormonsteranalyse
 5. Bodemkundig wandonderzoek
 6. Geologische booronderzoek
 7. Vooruitblik volgende sprint en verder
 8. Rondvraag en afsluiting

Instructie voor de online sessie:

Als u deel wilt nemen aan de sessie graag vooraf melden via mail bro@minbzk.nl. De meeting staat vanaf een 10.45 open voor ‘inloop’. Om 11.00 uur start de sessie.
Om mee te kijken moet u onderstaande link openen:
https://join.me/GeoBasReg

Om mee te praten moet u onderstaand telefoonnr. bellen:
+31.20.808.3218 ; Conference ID: 638-517-876

2. Reviewsessie standaardisatie domein Grondwatermonitoring en-gebruik

Donderdag 25 oktober: 13:30 - 16:30 uur
Locatie: Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort
De agenda is als volgt:

 1. Welkom en inleiding(25 min)
  • Doel van de Sprint review
  • Acties uit vorige Sprint review verslagen  30 aug en 27 sept;
  • Werkwijze binnen de keten en standaardisatie
  • LT planning standaardisatie Grondwater
 2. Voortgang Standaardisatie Grondwatersamenstellingsonderzoek GAR(40 min)
  • GAR- scopedocument
  • Toelichting op GAR- 1eincrement;
   • Huidige werkversie Catalogus Sprint 12 Online werkversie (geschikte browsers Edge v41 en hoger; Chrome);
   • Statische werkversie Catalogus (klik op deze pagina op ‘Download’)
  • Te sluiten Issues
   • #41 Wettelijk kader vergelijken met gemodelleerde stoffen/parameters
   • #40 Groepering van parameters (bemeten stoffen)
    • #32 'Exoten' wel/niet opnemen
   • #36 Parameters wel/niet verplicht
    • #10 Regels rond opname bicarbonaat veldmeting in de BRO
   • #23 Opname in BRO van aantoonbaarheids-, bepaalbaarheids-, en/of rapportagegrens
   • #16 Uitvoerder onderzoek
   • #6 Structuur en hierarchie in domein
  •  Issues op github
 3. Pauze (15 min)
 4. Voortgang Standaardisatie Grondwatermonitoringnet GMN (40 min)
  • Storymap Grondwatermonitoringnet Link volgt
  • Scope document Grondwatermonitoringnet Link volgt
  • Ruwe schets GMN entiteiten
 5. Sluiting/rondvraag (10 min)

U wordt verzocht zich vooraf aan te melden door een mail te sturen, onder vermelding van naam, bedrijf en ‘sessie domein Grondwatermonitoring en-gebruik’ , aan bro@minbzk.nl.