Hulp bij implementatie van BRO in uw organisatie

Wij kunnen u helpen bij implementatie van de BRO in uw organisatie

Sinds 1 januari 2018 bent u als gemeente, waterschap of provincie wettelijk verplicht uw sonderingen en watermonitoringputten te registreren in de BRO. Maar wanneer is dat voor u van toepassing en hoe pakt u dat aan? We helpen u graag met het beantwoorden van deze vragen, in woord en daad. Inmiddels kunnen we zelf putten uit de ervaringen van een groeiende groep organisaties die u al zijn voorgegaan.

Wat kunnen we voor u betekenen?

We kunnen u helpen de benodigde stappen te zetten en eventuele hindernissen waar u tegen aan loopt op te lossen.

De ondersteuning is alleen toegankelijk voor hulp bij onderstaande soorten ondergrondgegevens.

  • geotechnische sonderingen (CPT);
  • grondwatermonitoringputten (GMW).

Uiteraard kunnen we u wel helpen eventuele vragen over andere onderwerpen beantwoord te krijgen.

De onderteuning is toegankelijk voor:

  • gemeenten;
  • waterschappen;
  • provincies (en Rijkswaterstaat).

Als u van mening bent dat u namens de deze overheden een aanspreekpunt bent, kunt u ook ondersteuning aanvragen.

Wanneer?

Het implementatieteam is in de periode van 1 november tot eind juni 2019 voor u beschikbaar. Dat geeft u ruim de gelegenheid om de verplichte aansluiting van uw organisatie nog vóór de zomer van 2019 af te ronden. Let op: Vraag de ondersteuning tijdig aan. Hoe eerder u kunt beginnen, hoe beter het is. Want afhankelijk van hoeveel partijen in uw organisatie bij de implementatie betrokken zijn, kan het traject twee tot zes maanden duren voor alles is geregeld.

Zes-stappenplan proces bij gebruik van implementatie-ondersteuning

Zes-stappenplan

Hoe gaan we voor u te werk?

We volgen een vast stappenplan in zes stappen. Onze werkwijze is pragmatisch en actiegericht en gaat gepaard met taart! We houden contact met u door u te bellen, langs te gaan, werksessies te organiseren en helpen u daar waar nodig. En waar dat kan beleggen we werksessies met meerdere organisaties tegelijk. Zo kunt u in contact komen met collega’s bij andere overheidsorganisaties. Dan kunt u elkaar makkelijker vinden om van elkaars ervaringen iets op te steken. Ook dat organiseren we voor u.

Waarom?

De hamvraag is natuurlijk: Waarom zou u hier gebruik van willen maken? Het is belangrijk dat de BRO sneller een succes wordt, dat is namelijk belangrijk om faalkosten op landelijk niveau terug te dringen. Dit lukt alleen als u ook meedoet en hiervoor willen wi u hulp aanbieden waar nodig.

Hoe kunt u hulp aanvragen?

Dat kan via een telefoontje aan de BRO Servicedesk:  088- 8664 999. Of stel uw vraag via het Contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

Het BRO Implementatieteam.