Neem deel aan de consultatie ondergrondmodellen

Graag horen wij uw mening over vijf ondergrondmodellen van de Basisregistratie Ondergrond: Bodemkaart, Geomorfologische kaart, REGIS II (Hydrogeologisch model), DGM (Digitaal Geologisch Model) en GeoTOP. Dit doen we via de publieke consultatie, die op dinsdag 13 november gestart is en loopt tot 1 januari 2019. We stellen uw inbreng bijzonder op prijs. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Modellen

In totaal zijn er vijf ondergrondmodellen opgesteld. Deze zijn onveranderd (“as-is”) omgezet naar het BRO-informatiemodel. Dit houdt in dat van de vijf bestaande ondergrondmodellen een catalogus is gemaakt, die qua vorm en inhoud overeenkomt met catalogi van andere BRO-registratieobjecten. Consistentie op vorm en inhoud is van belang voor een snellere verwerking van gegevens in de catalogi.

Twee modellen zijn afkomstig van Wageningen Environmental Research: de Bodemkaart en Geomorfologische kaart. De andere zijn afkomstig van TNO Geomodelling: REGIS II, DGM en GeoTOP. . De consultatie loopt tot 1 januari 2019. Via onderstaande links vindt u de catalogi en uitleg over het consultatieproces per catalogus.

De BRO-catalogus

In het Besluit BRO is per registratieobject opgenomen op basis van welke ‘brondocumenten’ gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. In een catalogus staat voor ieder registratieobject welke gegevens moeten worden aangeleverd en aan welke standaard ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld: naast de meetgegevens moet het registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek informatie bevatten over het meetinstrument. In dit geval is dat een zogeheten ‘conus’. De catalogus is gereed op het moment dat de ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Reageren

U kunt meedenken via het consultatieplatform BRO. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Samen maken we zo de Basisregistratie Ondergrond!