Sprintreview 13: Standaarden 22 november 2018

Het standaardisatieteam van de BRO laat graag zien wat in de afgelopen sprint is bereikt en waar in de volgende periode aan wordt gewerkt. De sessies zijn onderdeel van het standaardisatieproces waarbij we aan het eind van iedere sprint (werkperiode) het werkveld informeren over de voortgang en inhoud van de standaardisatie en ook feedback vragen op onze resultaten.

Inhoud sprintreview

De sprintreview bestaat uit twee delen:

 • Online reviewsessie standaardisatie Domein Bodem- en grondonderzoek.
 • Online reviewsessie Domein Grondwatermonitoring en -gebruik.

Online reviewsessie standaardisatie domein Bodem- en grondonderzoek

Wanneer: donderdag 22 november: 10:45 - 12:00 uur

Aangezien dit een online sessie is, ligt de nadruk op het proces.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Welkom + inleiding
 • Algemene zaken
 • Geotechnische boormonsterbeschrijving

 • Geotechnische boormonsteranalyse

 • Bodemkundig wandonderzoek

 • Geologische booronderzoek

 • Vooruitblik volgende sprints

 • Evaluatie en afsluiting

Instructie voor de online sessie:

Als u deel wilt nemen aan de sessie graag vooraf melden via mail bro@minbzk.nl. De meeting staat vanaf 10.45 open voor ‘inloop’. Om 11.00 uur start de sessie. Om mee te kijken moet u onderstaande link openen: https://join.me/GeoBasReg. Om mee te praten kunt u dit telefoonnr. bellen: +31.20.808.3218 ; Conference ID: 638-517-876

Online reviewsessie standaardisatie domein Grondwatermonitoring en -gebruik

Wanneer: donderdag 22 november: 13:30 - 14:30 uur

Aangezien dit een online sessie is, ligt de nadruk op het proces.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Doel en inhoud sessie en introductie op online sessie
 • Acties uit vorige review
 • Korte terugkoppeling Workshop Grondwatermonitoringnet (GMN) 20 nov
 • Voortgang standaardisatie Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
 • Doorkijk volgende sprint 14 (26 november tot 21 december)

Instructie voor de online sessie:

Als u deel wilt nemen aan de sessie graag vooraf melden via mail bro@minbzk.nl. Om mee te kijken moet u onderstaande link openen: https://join.me/GeoBasReg. Om mee te praten kunt u dit telefoonnr. bellen: +31.20.808.3218 ; Conference ID: 638-517-876