BRO-werksessie

Hoe kunnen alle gebruikers, zowel bronhouders als afnemers, optimaal gebruik maken van de Basisregistratie Ondergrond? Tegen welke problemen en belemmeringen lopen zij aan in de beginfase? Hoe kan de BRO deze organisaties hierin helpen? In de werksessie Geo Kennis-Op-Maat kropen medewerkers van de programmateams van de Basisregistratie Ondergrond in de huid van de gebruikers. Het belangrijkste inzicht: de huidige en toekomstige mogelijkheden van de BRO zijn niet bij iedere organisatie bekend of zij kunnen hier niet direct gebruik van maken.

Belemmeringen en belangen van gebruikers

De gebruikers van de BRO zijn bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Voor deze gebruikers is de data en informatie van de BRO waardevol. Echter zijn er per organisatie belemmeringen die opgelost moeten worden en belangen waar rekening mee moet worden gehouden. U zult ze misschien wel herkennen: traditioneel gegroeide werkprocessen, eigen registratiesystemen of de omgang met open source data. Dit vraagt om aanpassingen, maar tegelijkertijd biedt dit ook een kans om als organisatie in te spelen op de huidige digitale mogelijkheden.

Oplossingen

Tijdens de werksessie zijn er door verschillende teams mooie ideeën aangedragen hoe de BRO haar gebruikers optimaal kan bedienen. De komende periode gaan we gezamenlijk weer verder aan de slag om deze ideeën te realiseren, zodat we steeds beter kunnen aansluiten op de verschillende behoeften van onze gebruikers. Zo gaan we bijvoorbeeld een betere bekendheid creëren rondom de mogelijkheid om 3D-ruimtelijke informatiemodellen te visualiseren met behulp van BRO-data.

3D-ruimtelijke informatiemodellen

De BRO draagt bij aan het terugdringen vaan faalkosten. Met data uit de BRO is het mogelijk om 3D-ruimtelijke informatiemodellen van de ondergrond en bovengrond te visualiseren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld nu al:

  • Draagkracht van de ondergrond bekijken voor aanleg van een weg of rotonde;
  • Klimaattest afstemmen op de lokaal aanwezige ondergrond;
  • Invloed van een WKO (Warmte- en Koude Opslag) op een watervoerende laag bekijken.

We zijn goed op weg met het realiseren van deze mogelijkheden. De eerste drie registratieobjecten uit de BRO zijn operationeel en er wordt hard gewerkt aan invoering van de volgende trache: 8 registratieobjecten, waaronder de vijf ondergrondmodellen. Helpt u mee?