Met uw hulp blijft de BRO groeien

Via de BRO Monitor houden we de BRO-stand van zaken in het land in de gaten. Conclusie: de BRO blijft groeien! Het aantal organisaties dat zich heeft aangemeld is gestegen, evenals het aantal organisaties dat zich actief bezighoudt met BRO. Er zijn ook weer een aantal nieuwe aanleveringen binnengekomen (zoals van Utrecht en Den Haag!)

Helaas is deze groei niet voldoende. Er zijn meer ondergrondgegevens leverbaar dan daadwerkelijk wordt geleverd. Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van de BRO binnen uw organisatie? Het implementatieteam staat voor u klaar! Het team is beschikbaar van november 2018 tot eind juni 2019. De ambitie is dat alle bestuursorganen de implementatie van sonderingen en waterputten uiterlijk in juli 2019 hebben afgerond. U leest de meest recente cijfers in de BRO Monitor oktober 2018 (zie onderstaand document).

Cijfers BRO oktober 2018