Publieke consultaties domein bodem- en grondonderzoek

Uw inbreng is cruciaal bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond. Een van de manieren waarop het programma producten toetst is via consultaties. Voor het domein bodem- en grondonderzoek is de consultatie geotechnische boormonsterbeschrijving afgerond en worden de reacties verwerkt. Er komen in december twee nieuwe consultaties aan: geotechnisch booronderzoek en de bodemkundige wandmonsterbeschrijving. Dit zijn registratieobjecten waar we de komende periode aan werken (tranche 2). We stellen uw mening zeer op prijs. Denkt u (weer) mee?

Geplande consultatie: geotechnisch booronderzoek

Op maandag 24 december aanstaande zal de catalogus voor het geotechnisch booronderzoek in zijn geheel voor publieke consultatie worden aangeboden. De eerder geconsulteerde catalogus voor geotechnisch booronderzoek bevatte nog niet de IMBRO/A-catalogus voor de boormonsterbeschrijving (historische gegevens) en de geotechnische boormonsteranalyse. Volgende maand zullen deze onderdelen gereed zijn, waarna een paar dagen later meteen de publieke consultatie start. Graag ontvangen wij dan uw reactie op boormonsterbeschrijving IMBRO/A en op boormonsteranalyse IMBRO (hiervoor is IMBRO/A niet van toepassing). De consultatie loopt tot begin februari. Meer informatie volgt later via de website.

Geplande consultatie: bodemkundige wandmonsterbeschrijving

In dezelfde periode als het geotechnisch booronderzoek zal ook de bodemkundige wandmonsterbeschrijving worden geconsulteerd voor zowel IMBRO als IMBRO/A. Ook hierop ontvangen wij graag uw feedback en zal er snel meer informatie volgen via onze website. Later dit jaar zal de publieke consultatie van de bodemkundige wandmonsteranalyse worden gestart.

Gesloten consultatie geotechnische boormonsterbeschrijving

In de periode 17 september tot 5 november is de gegevenscatalogus voor de geotechnische boormonsterbeschrijving IMBRO publiekelijk geconsulteerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot reacties afkomstig van twee organisaties. Momenteel worden deze reacties verwerkt tot verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen in de gegevenscatalogus.

Sprintreview 14: standaarden domein bodem- en grondonderzoek

Voorafgaand aan de publieke consultatie wordt op donderdag 20 december een sprintreview gehouden. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij de bovengenoemde catalogi nader toe. Ook gaan wij in op de planning voor 2019. De sprintreview start om 9:30 uur in Amersfoort. Meld u nu aan.

Toelichting standaarden domein bodem- en grondonderzoek

Met de geplande consultaties in het vooruitzicht wordt er een belangrijke stap gezet voor de bovengenoemde registratieobjecten. Daarmee zijn de gegevenscatalogus en de technische berichten zover klaar dat ze verwerkt kunnen worden in onder meer een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling. De verwachte datum van in werking treding van deze registratieobjecten is 1 januari 2020.