Den Haag is BRO-voorloper

De gemeente Den Haag is de eerste bronhouder met zowel sonderingen als grondwatermonitoringputten in de BRO, inclusief de contractaanpassingen. Een mooi resultaat waar de gemeente actief aan gewerkt heeft. Er ligt een basis waarop verder gebouwd kan worden: meer putten en sonderingen aanleveren is nu een relatief kleine stap. De uitdaging voor komende tijd is dat het proces vanzelf gaat lopen.

12 sonderingen

Viana Achthoven, adviseur geo-informatie in Den Haag vertelt: “De gemeente heeft in samenwerking met de afdeling ‘Grondzaken (Opdrachtgever Werken)’ en leverancier Fugro 12 sonderingen aangeleverd aan het bronhouderportaal Basisregistratie Ondergrond. Deze zijn zichtbaar in de Landelijke Voorziening. Het gaat om sonderingen in de Trekvlietzone, een prachtige locatie om te wonen en werken (zie video)! Om dit plan te realiseren, is informatie over de draagkracht van de ondergrond nodig. Daarom worden sonderingen gezet. Deze informatie is digitaal aangeleverd aan de BRO. Bij het ontwerpen en verdere uitvoering van het plan wordt gebruik gemaakt van deze informatie. Grondzaken zorgt immers dat projecten in het kader van de locatie- en gebiedsontwikkeling van de tekentafel tot realisatie komen. Deze nieuwe sonderingen hebben we gebruikt om te kijken hoe we deze informatie bij het bronhouderportaal van de BRO kunnen aanleveren".

Praktijk

De eerste stap was het in kaart brengen van waar de ondergrondgegevens van gemeente Den Haag ontstaan en via welke organisatieonderdelen en processen deze verlopen. Op basis hiervan is de 'procedure aanmelden BRO' beschreven. Er zijn contracten en uitvraagteksten met de leveranciers aangepast, zodat zij namens de gemeente gegevens aanleveren aan de Basisregistratie Ondergrond. Gemeente Den Haag had al vijf nieuwe grondwatermonitoringputten aangeleverd aan de BRO en heeft geparticipeerd bij een ‘praktijkproef bestaande putten’. Op het moment dat er een sondering of grondwatermonitoringput wordt gezet is het van belang dat deze binnen twintig dagen in de Basisregistratie Ondergrond komt. Dit is de komende tijd een uitdaging voor de gemeente Den Haag.

Video Trekvlietzone

De sonderingen die Den Haag heeft gedaan, liggen in de Trekvlietzone. Deze zone maakt deel uit van De Binckhorst. Dit bedrijventerrein verandert de komende jaren in een stadswijk, waar wonen en werken gecombineerd worden. Kennis over de ondergrond is daarbij belangrijk. Bekijk het filmpje over dit gebied.