Doe mee tijdens de sprintreviewsessie grondwatermonitoring op 20 december 2018

Op donderdag 20 december vindt de laatste sprintreviewsessie van 2018 plaats voor het domein grondwatermonitoring. De sessie staat in het teken van de registratieobjecten, grondwatersamenstellingsonderzoek en het grondwatermonitoringnet. Eind maart zullen bijbehorende catalogi beschikbaar komen ter review via een publieke consultatie.

Inhoud sprintreviewsessie 20 december

 • Keten-demo grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR).
 • Terugkoppeling op acties uit vorige sprintreviewsessie.
 • Voortgang standaardisatie Grondwatermonitoringnet (GMN)
  - Procesverloop ‘scopedocument GMN Domeinbegeleidingsgroep-workshop voor GMN -Impactanalyse en advies voor de BRO programmabegeleidings-groep
  - GMN Impactanalyse en advies BRO standaardisatie
 • Voortgang standaardisatie grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR):
  - Scopedocument GAR
  - Voortgang standaardisatie GAR
  Link naar Issues op github
  Link naar online werkversie  Catalogus (geschikte browsers Edge v41 en hoger; Chrome);
  Link naar statische werkversie: volgt.
 • IMBRO/A (historische data)
 • Bespreken voorstel QC status, op basis van voorstel Provincies/KWR
  - Uitwerking QC status in gegevensmodel GAR
 • Grondwaterstandsonderzoek (GLD)
  - Inhoudelijke scope en vervolgstappen

De sessie eindigt met een vooruitblik naar de inhoud van de volgende sprints. Tot slot wordt de lange termijnplanning voor de standaardisatie van het grondwaterdomein toegelicht.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort bij Visiom en start om 13:30 uur. Visiom zit in hetzelfde gebouw als Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10 Amersfoort.

Doe mee!

U wordt verzocht zich vooraf aan te melden door een mail te sturen, onder vermelding van naam, bedrijf en datum van de betreffende sessie, aan bro@minbzk.nl. Om de betrokkenheid vanuit de branche te optimaliseren moedigen wij u aan en adviseren wij u om andere belanghebbenden te attenderen op deze bijeenkomst.