Handreiking afname BRO-gegevens

In het eerste afnemersoverleg werd door afnemers aangegeven dat er behoefte is aan nadere informatie over het gebruik van de verschillende afnamekanalen voor BRO-gegevens. Het programmabureau heeft op basis van dit verzoek het document "BRO Uitgiftekanalen - Handreiking voor afnemen van BRO gegevens" opgesteld. Hierin wordt uitgelegd:

  • Welke afnamekanalen er zijn;
  • Voor welke doelgroepen deze afnamekanalen zijn;
  • Hoe deze kanalen gebruikt kunnen worden.