15-01-2019 Softwareleveranciersoverleg BRO - Domein bodem- en grondonderzoek

Dit is het concept verslag van het softwareleveranciersoverleg domein ondergrond van 15 januari 2019.