Ecorys Eindrapportage: Regeldruk ministeriële regeling Basisregistratie Ondergrond (BRO) Tranche 2

Aanleiding voor dit onderzoek is de wens van het ministerie van BZK om een beter beeld te krijgen van de effecten van de nieuwe ministeriële regeling voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het bedrijfsleven. Het ministerie heeft Ecorys gevraagd de regeldruk- en markteffecten van deze nieuwe regeling te onderzoeken. Voorliggende rapportage geeft inzicht in de regeldrukeffecten van de invoering van de BRO tranche 2.