Documentatie Softwareleveranciersoverleg domein grondwater 23 oktober 2018

Bijgaand de documentatie van het softwareleveranciersoverleg domein grondwater. Dit overleg vond plaats op 23 oktober 2018 en gaat over alle registratieobjecten in het domein Grondwater: putten, meetnetten, standen en kwaliteitsonderzoek.