Wanneer ben je bronhouder voor de BRO?

Bronhouders van de BRO zijn (zelfstandige) bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ), Rijkswaterstaat en zelfstandige bestuursorganen als Staatsbosbeheer. In totaal gaat het om circa 450 organisaties. Een omgevingsdienst of een waterbedrijf is dus géén bronhouder. Zij kunnen echter wel dataleverancier zijn. Een bestuursorgaan machtigt dan de desbetreffende omgevingsdienst of het waterbedrijf om relevante gegevens aan het Bronhouderportaal BRO (en daarmee aan de LV) te leveren. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk.