Aanleveren aan de BRO

U kunt geotechnische sonderingen en grondwatermonitoringputten aanleveren. Hieronder volgt voor beide registratieobjecten een korte beschrijving.

1. Hoe lever ik een sondering aan?

Een sondering levert u aan in het bronhouderportaal in een project dat daar door een bronhouder is aangemaakt. In de Handleiding bronhouderportaal staat beschreven hoe dit gaat. Verder vindt u op BROinfo de technisch inhoudelijke instructie om uw gegevens geschikt te maken om aan te bieden in het Bronhouderportaal BRO.

Wat moet, wat mag en wat kan ?

Sonderingen worden aangeleverd in IMBRO kwaliteit. Voor archiefsonderingen bestaat een minder stringent IMBRO/A kwaliteitsregime.

Wanneer mag u sonderingen in IMBRO/A kwaliteit aanleveren?

Indien een bestuursorgaan vóór 2018 een opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van sonderingen, dan heeft zij tot en met 31 december 2020 de tijd om die contracten aan te passen. In de tussentijd is het toegestaan om de gegevens in IMBRO/A kwaliteit te laten aanleveren.

Bij IMBRO/A kwaliteit gelden minder strenge regels dan bij IMBRO kwaliteit, bijvoorbeeld de attributen sondeerapparaat, trajectlengte en stopcriterium zijn dan nog niet verplicht.  

Veel sonderingen zijn in gef-formaat opgeslagen. Daarom heeft de BRO een CPT-gef-to-IMBRO(/A)-converter beschikbaar, die nu zowel voor IMBRO als voor IMBRO/A sonderingen te gebruiken is. De converter wordt beheerd en ondersteund door Fugro en Wiertsema en partners.  U kunt deze gratis aanvragen via de servicedesk.

Het kan ook zijn dat een overheid een archief met sondeergegevens bezit uit reeds afgesloten opdrachten dat ze wil aanleveren aan de BRO. Daarbij komt mogelijkerwijs meer kijken dan conversie naar het juiste formaat, en kan een separate opdracht nodig zijn. Hoe daar mee om te gaan, leest u in het document met de beslisboom dat onderaan deze pagina is te downloaden.

2. Hoe lever ik een grondwatermonitoringput aan?

Een grondwatermonitoringput levert u aan in het bronhouderportaal in een project dat daar door een bronhouder is aangemaakt. In de Handleiding bronhouderportaal staat beschreven hoe dit gaat. Verder vindt u op BROinfo de technisch inhoudelijke instructie om uw gegevens geschikt te maken om aan te bieden in het Bronhouderportaal BRO.

Wat moet, wat mag en wat kan?
U kunt uw putten zelf aanleveren uit eigen bron. Daarvoor exporteert u de gegevens in het BRO formaat of uw softwareleverancier kan hierbij helpen als de functionaliteit (nog) niet standaard beschikbaar is. Ondersteuning voor softwareleveranciers is beschikbaar op de pagina softwareleveranciers.

Als u in het verleden gegevens van putten heeft aangeleverd aan DINO  kan TNO helpen de putten te selecteren waarvan u de gegevens wilt aanleveren aan de BRO. U kunt hiervoor contact opnemen met de servicedesk.