Bronhouderportaal + handleiding

Het Bronhouderportaal is een webapplicatie op internet. Het is een hulpmiddel maar het gebruik is niet vrijblijvend. Iedereen die ondergrondgegevens aanlevert dient dat via het Bronhouderportaal te doen. Het portaal helpt u om complexe aanleveringsprocessen te standaardiseren en zo de benodigde inspanning voor alle betrokkenen binnen de perken te houden. Gaandeweg het jaar 2018 zal het portaal stap voor stap meer functies krijgen om u nog beter te ondersteunen.