Gegevens opvragen

Er zijn drie mogelijkheden om BRO-gegevens op te vragen: via BRO uitgiftewebservice, DINOloket en PDOK.

In het eerste afnemersoverleg werd door afnemers aangegeven dat er behoefte is aan nadere informatie over het gebruik van de verschillende afnamekanalen voor BRO-gegevens. Het programmabureau heeft op basis van dit verzoek het document "BRO Uitgiftekanalen - Handreiking voor afnemen van BRO gegevens" opgesteld. Hierin wordt uitgelegd:

  • Welke afnamekanalen er zijn;
  • Voor welke doelgroepen deze afnamekanalen zijn;
  • Hoe deze kanalen gebruikt kunnen worden.

De handreiking staat vermeld onder documenten onderaan deze pagina.

BRO uitgiftewebservice

Als u uw systeem aansluit op de uitgiftewebservices van de Landelijke Voorziening BRO, dan kunt u volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Zodra gegevens in de BRO zijn geregistreerd, zijn ze direct beschikbaar. De uitgiftewebservice is vooral geschikt voor gebruikers die frequent BRO-gegevens opvragen. Aanmelden bij de BRO daarvoor noodzakelijk. Ook heeft u een PKIoverheid certificaat nodig. Lees meer daarover in de instructie voor het registratieobject waarvoor u wilt aansluiten.
Kijk op BROInfo voor meer informatie.

DINOloket

Op DINOloket van Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, kunt u gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen, die afkomstig zijn uit zowel de database van DINO (Data Informatie Nederlandse Ondergrond) als de database van de BRO. Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later opvraagbaar via DINOloket. DINOloket is vooral geschikt voor gebruikers die interactief BRO-gegevens willen zoeken, in detail willen bekijken en indien gewenst opvragen. Aanmelden bij de BRO is voor DINOloket niet nodig.
Kijk op DINOloket voor meer informatie.

PDOK

Ook via Publieke Dienstverlening op de Kaart kunt u BRO-gegevens opvragen. Gegevens die geregistreerd worden in de BRO, zijn de daarop volgende maand beschikbaar via PDOK. Deze gegevens worden volgens de OCG-standaarden geleverd zodat ze in te lezen zijn in diverse geografische informatie systemen. Ook kan gebruikgemaakt worden van een Atom feed. Lees meer daarover op de site van PDOK. Aanmelden bij de BRO is voor het gebruik van PDOK niet nodig.
Kijk op PDOK voor meer informatie.