Praat mee

Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) hecht veel waarde aan uw mening. Tijdens de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond zijn dan ook veel momenten ingepland om met u in gesprek te gaan: uw feedback is erg waardevol. Wij moedigen u van harte aan om deel te nemen in een van onze onderstaande bijeenkomsten.

Samen maken we BRO!

Heeft u opmerkingen, tips of suggesties voor de BRO? Dan kunt u ook contact opnemen met de BRO Servicedesk.

BRO bijeenkomsten

BRO Kwartaal Bijeenkomst

De BRO Kwartaal Experience (BROQ) is een interactieve bijeenkomst voor iedereen waarbij de resultaten van het afgelopen kwartaal worden gedeeld. Er wordt rekening gehouden met de verschillende informatiebehoefte van alle stakeholders. U kunt die dag kiezen op welk niveau u informatie wilt ontvangen, denk hierbij bijvoorbeeld aan technische of functionele informatie. De BRO maken we samen, dus het programma ziet deze bijeenkomst voornamelijk als een moment om uw feedback op te halen.

BRO Kwartaal bijeenkomst
Voor wie? Iedereen
Frequentie

Ieder kwartaal

De bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen.

Datum & tijdstip Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende BRO Kwartaal bijeenkomst en meld u aan!

Softwareleveranciersoverleg

Het softwareleveranciersoverleg is een transparant overleg waar samenwerking centraal staat en waar ideeën worden uitgewisseld. Dit overleg dient als input voor het beschikbaar maken van de keten voor eindgebruikers, zoals koppelvlakken en eindgebruikersfunctionaliteiten. Ook worden alle aanwezigen op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen omtrent de BRO. Tot slot dient dit overleg uiteraard ook als open kanaal voor feedback.

Softwareleveranciersoverleg
Voor wie? IT Experts en softwareleveranciers
Frequentie

Tweemaandelijks

De bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen.

Datum & tijdstip Altijd van 11:00 - 13:30. Bekijk onze agenda voor het eerstvolgende softwareleveranciersoverleg en meld u aan!
Locatie Amersfoort

Sprintreviewsessie grondwatermonitoring

Het standaardenteam grondwatermonitoring van de Basisregistratie Ondergrond laat u tijdens deze sessie graag zien wat er de afgelopen sprints is bereikt. Ook wilt het team graag dat er wordt meegedacht over de standaardisatie van registratieobjecten binnen het domein grondwatermonitoring. Uw feedback is van harte welkom!

Sprintreviewsessie grondwatermonitoring
Voor wie? Iedereen die actief is binnen het domein grondwatermonitoring.
Frequentie

Maandelijks

Datum & tijdstip Altijd de laatste donderdag van de sprint. Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende sprintreviewsessie en meld u aan!
Locatie Ene keer fysiek bij te wonen, andere keer online. Dit gaat om beurten met de sprintreviewsessie bodem- grondonderzoek.

Sprintreviewsessie bodem- en grondonderzoek

Het standaardenteam bodem- grondonderzoek van de Basisregistratie Ondergrond laat u tijdens deze sessie graag zien wat er de afgelopen sprints is bereikt. Ook wilt het team graag dat er wordt meegedacht over de standaardisatie van registratieobjecten binnen het domein bodem- en grondonderzoek. Uw feedback is van harte welkom!

Sprintreviewsessie bodem- en grondonderzoek
Voor wie? Iedereen die actief is binnen het domein bodem- en grondonderzoek.
Frequentie

Maandelijks

Datum & tijdstip Altijd de laatste donderdag van de sprint. Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende sprintreviewsessie en meld u aan!
Locatie Ene keer fysiek bij te wonen, andere keer online. Dit gaat om beurten met de sprintreviewsessie grondwatermonitoring.

Sprintreviewsessie Landelijke Voorziening BRO

Tijdens deze sessie laat het team u graag zien wat er de afgelopen sprint is bereikt en ontvangt het team graag uw feedback hierop.

Sprintreviewsessie Landelijke Voorziening BRO
Voor wie? Softwareleveranciers van ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.
Frequentie

Iedere twee weken, de reeks loopt oneven aan de sprintreviewsessie Loket.

Datum & tijdstip Op donderdag om 13:00 uur. Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende sprintreviewsessie en meld u aan!
Locatie Utrecht, locatie TNO

Sprintreviewsessie Loket

Tijdens deze sessie laat het team u graag zien wat er de afgelopen sprint is bereikt en ontvangt het team graag uw feedback hierop.

Sprintreviewsessie Loket
Voor wie? Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.
Frequentie

Iedere twee weken, de reeks loopt oneven aan de sprintreviewsessie Landelijke Voorziening BRO.

Datum & tijdstip Op donderdag om 13:00 uur. Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende sprintreviewsessie en meld u aan!
Locatie Utrecht, locatie TNO