Praat mee

Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) hecht veel waarde aan uw mening. Tijdens de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond zijn dan ook veel momenten, consultatiebijeenkomsten (ookwel "sprintreviews") ingepland om met u in gesprek te gaan: uw feedback is erg waardevol. Wij moedigen u dan ook van harte aan om deel te nemen in een van onze onderstaande consultatiebijeenkomsten.

De BRO wordt samen met u vormgegeven!

Heeft u opmerkingen, tips of suggesties voor de BRO? Dan kunt u ook contact opnemen met de BRO Servicedesk.

Consultatiebijeenkomsten: Standaarden

De standaarden van de BRO zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens in de BRO op een eenduidige en gestandaardiseerde manier worden vastgelegd. De consultatiebijeenkomsten zijn onderdeel van het standaardisatieproces waarbij we aan het eind van iedere "sprint" (werkperiode) het werkveld informeren over de voortgang en inhoud van de standaardisatie en ook feedback vragen op onze resultaten.  Informatie van voorgaande sessies kunt u onderaan deze pagina vinden. De sessies worden tijdig aangekondigd op de agenda.

Wilt u aan (een van) deze sessie(s) deelnemen?

Klik hier om u aan te melden.

Consultatiebijeenkomsten: Bronhouderportaal

Het Bronhouderportaal is een webapplicatie op internet. Iedereen die ondergrondgegevens aanlevert dient dat via het Bronhouderportaal te doen. Het portaal helpt u om complexe aanleveringsprocessen te standaardiseren en zo de benodigde inspanning voor alle betrokkenen binnen de perken te houden. Gaandeweg het jaar 2018 zal het portaal stap voor stap meer functies krijgen om u nog beter te ondersteunen.

In deze bijeenkomsten plannen we de verdere ontwikkeling van het Bronhouderportaal BRO. Wilt u hieraan actief bijdragen?

Klik hier om u aan te melden. 

BRO Afnemersoverleg

Bent u een van de gebruikers van de Basisregistratie Ondergrond (BRO)? Werkt u met gegevens uit de ondergrond en wilt u actief aan de slag met de BRO? Heeft u vragen over de BRO? Of heeft u gebruikerswensen? Neem dan deel aan het BRO Afnemersoverleg.

Doel
Het doel van het BRO Afnemersoverleg is het ophalen van de wensen van de verschillende afnemers. Het Programmabureau wil zo inspelen op uw wensen als afnemer, voordat de voorzieningen zijn uitgekristalliseerd. Zo kunnen wij samen met u de gebruikersvriendelijkheid van de BRO verbeteren en vergroten. Daarnaast blijft u op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de BRO.

Planning
Het BRO Afnemersoverleg komt viermaal per jaar samen. Deelname is vrijblijvend: praat mee over de specifieke registratieobjecten die voor u relevant zijn of sluit aan voor een bepaalde periode. U kunt ook onderwerpen aandragen die u graag besproken ziet worden in het overleg. Deze kunt u kenbaar maken via uw registratiemail.

Het eerstvolgende BRO Afnemersoverleg is op 27 november 2018 in Utrecht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Korte demo van de huidige vier afnamekanalen: DINO/BRO Loket , PDOK Loket, LV BRO Uitlever API en PDOK Webservices;
  • Bespreking handreiking ketenontwerp aan de hand van vragen deelnemers;
  • Visualisatieservices: demo visualisatieservice Sonderingen;
  • Ophalen waar u als afnemer behoefte aan heeft, met toelichting op backlog en prioritering van aangedragen wensen.

Aanmelden
Wilt u graag meepraten en uw bijdrage leveren aan de BRO? Meld u dan aan voor dit overleg via onderstaande link.

Klik hier om u aan te melden