Softwareleveranciers

Wilt u voor een bronhouder, gegevensleverancier of in het algemeen software ontwikkelen om met de BRO te werken? Dan vind u via deze link de technisch inhoudelijke instructie.

Softwareleveranciersoverleg

Geonovum organiseert momenteel een BRO softwareleveranciersoverleg voor het domein Bodem- en grondonderzoek en een voor het domein grondwatermonitoring. De doelstellingen van dit overleg zijn als volgt:

 • communicatie vanuit programma BRO richting softwareleveranciers;
 • een open kanaal voor feedback vanuit en samenwerking met softwareleveranciers.

Het is een transparant overleg. Alle partijen die geïnteresseerd zijn mogen zich aanmelden voor deelname en alle informatie wordt openbaar beschikbaar gesteld.

Zie ook de agenda voor het eerstvolgende softwareleverancieroverleg.

Voor meer informatie, neem contact op met Bart-Jan de Leuw

Releasenotes keten

Recent gerealiseerd

Per 12 april 2019 is een nieuw ketenrelease in productie beschikbaar. 

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.110| Landelijke voorziening Versie 19.01.B26 | Loket versie april 2019 | PDOK versie april 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Aanpassingen

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van wijzigingen van putgegevens zijn uitgebreid
 • alle attributen die een nieuwe waarde krijgen worden getoond
 • de onveranderde attributen van de put zijn te raadplegen door op de put (groene punt) te klikken in de kaart bij de aanlevering van de put

Loket:

 • BRO GMW putten kunnen worden gefilterd op Kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO-A

PDOK:

 • Geen veranderingen.

LV BRO:

 • Het is nu mogelijk om met 1 registratie bericht een put (GMW) aan te bieden inclusief de complete geschiedenis.
 • Technische verbeteringen zijn geïntroduceeerd die beheer van het systeem makkelijker maken
 • Een fout in de grafiekenservice is opgelost.
 • Intern doorgeven van data binnen de keten is flexibeler opgezet door levering van geopackages voor CPT, BHR-p en GMW.

Bekende problemen (Known issues):

 • Opgelost: Correcties op CPT en BHR-p objecten kunnen weer worden verwerkt.
   

Gerealiseerd vorig tijdvak

Per 15 maart 2019 is een nieuw ketenrelease in productie beschikbaar. 

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.101 | Landelijke voorziening Versie 19.23 | Loket versie maart 2019 | PDOK versie februari 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Bronhouderportaal:

 • Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren en valideren;
 • Filteropties in “Overzicht leveringen” uitgebreid met status “Overleg gewenst”;
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van mail notificaties;
 • Bij een machtiging wordt ook het KvK nummer getoond;
 • Machtigingen gesorteerd op organisatienaam en omschrijving.

Loket:

 • Raadpleeg mogelijkheden voor BRO GeoTOP toegevoegd: boringen,  gegevens raadplegen op willekeurige locatie, maken van een doorsnede;
 • BRO GeoTOP nu via het loket te downloaden ;
 • Gebruikersgemak verbeterd voor het raadplegen van BRO GeoTOP op een 'klein' scherm; 
 • Beveiligingsupdate.
 • Loket www.dinoloket.nl biedt nu een keuzemogelijkheid  om alleen BRO gegevens te raadplegen.

PDOK:

 • Geen toevoegingen.

LV BRO:

 • De grafiekenviewer voor sonderingen is uitgebreid met 7 nieuwe grafiektypen. Vanaf deze versie kan de gebruiker onder andere kiezen voor: diepte, lengte en waterspanning;
 • De keten registreerde tot dusverre ICTU als dataleverancier van nieuwe BRO-objecten. Vanaf nu wordt het attribuut correct gevuld in de BRO.

Bekende problemen (Known issues):

Momenteel kunnen geen correcties worden verwerkt op CPT en BHR-p objecten. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Documentatie Softwareleveranciersoverleg Algemeen

Documentatie Softwareleveranciersoverleg domein bodem- en grondonderzoek

Documentatie Softwareleveranciersoverleg domein grondwatermonitoringputten