Softwareleveranciers

Wilt u voor een bronhouder, gegevensleverancier of in het algemeen software ontwikkelen om met de BRO te werken? Dan vind u via deze link de technisch inhoudelijke instructie.

Softwareleveranciersoverleg

Geonovum organiseert momenteel een BRO softwareleveranciersoverleg voor het domein Bodem- en grondonderzoek en een voor het domein grondwatermonitoring. De doelstellingen van dit overleg zijn als volgt:

  • communicatie vanuit programma BRO richting softwareleveranciers;
  • een open kanaal voor feedback vanuit en samenwerking met softwareleveranciers.

Het is een transparant overleg. Alle partijen die geïnteresseerd zijn mogen zich aanmelden voor deelname en alle informatie wordt openbaar beschikbaar gesteld.

Zie ook de agenda voor het eerstvolgende softwareleverancieroverleg.

Voor meer informatie, neem contact op met Bart-Jan de Leuw

Documentatie Softwareleveranciersoverleg Algemeen

Documentatie Softwareleveranciersoverleg domein bodem- en grondonderzoek

Documentatie Softwareleveranciersoverleg domein grondwatermonitoringputten