Booronderzoek

Bodemkundige Boormonsterbeschrijving is onderdeel van het domein Bodem- en grondonderzoek binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Dit registratieobject geeft inzicht in de bodemkundige opbouw van het meest ondiepe deel van de bodem en ondergrond met behulp van een boring.

U vindt hier de volgende informatie over dit registratieobject:

  • Omschrijving
  • Standaarden:  de standaarden die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens in de BRO op een eenduidige en gestandaardiseerde manier worden vastgelegd. Het is belangrijk dat bronhouders en hun toeleveranciers op de hoogte zijn van deze standaarden. Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld:
    • Catalogus (beschrijft de gegevensinhoud van een registratieobject en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. In de catalogus staan de definities van de gegevens en alle regels waaraan zij moeten voldoen).
    • De handboeken voor inname en uitgifte (beschrijven het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen).
    • De koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte (geschreven voor softwareontwikkelaars. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens.).
  • Bijzonderheden
  • Transitie (historische gegevens)