Mijnbouwwetvergunning

De mijnbouwwetvergunning is onderdeel van het domein mijnbouwwet binnen de Basisregistratie Ondergrond.

De Mijnbouwwet reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond. In de mijnbouwwetvergunning is vastgelegd aan welke partij de minister van Economische zaken en Klimaat het recht heeft gegeven om een bepaalde mijnbouwactiviteit (opsporing, winning of opslag) uit te voeren in een bepaald deel van het gebied dat Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone omvat.

De standaard voor het registratieobject is vastgesteld en opgenomen in de regelgeving, maar is nog niet formeel in werking getreden.