Registratieobjecten tranche 1

Hier vindt u alle informatie over tranche 1.

Tranche 1

Tranche 1 is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op dit moment moet u de bijbehorende drie registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze drie registratieobjecten staan in onderstaande tabel. Alleen de inwerkingtreding van de mijnbouwwetvergunning wacht nog op het gereed komen van een aanpassing van de systemen bij de enige bronhouder: het Ministerie van EZK.

Registratieobjecten tranche 1
Tranche 1 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018 Geotechnisch sondeeronderzoek Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatermonitoringput

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Mijnbouwwetvergunning*

Min. EZK

* De inwerkingtreding wacht nog op het gereed komen van een aanpassing van de systemen bij de enige bronhouder: het Ministerie van EZK.