Mijnbouwwetvergunning

Hier vindt u alle informatie over de Mijnbouwwetvergunning.

Informatie

Omschrijving

Deze volgt zo snel mogelijk.

Standaarden

De standaarden die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens in de BRO op een eenduidige en gestandaardiseerde manier worden vastgelegd. Het is belangrijk dat bronhouders en hun toeleveranciers op de hoogte zijn van deze standaarden. Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld:

  • Catalogus (beschrijft de gegevensinhoud van een registratieobject en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. In de catalogus staan de definities van de gegevens en alle regels waaraan zij moeten voldoen).
  • De handboeken voor inname en uitgifte (beschrijven het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen).
  • De koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte (geschreven voor softwareontwikkelaars. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens.).

Bijzonderheden

De inwerkingtreding wacht nog op het gereed komen van een aanpassing van de systemen bij de bronhouder: het Ministerie van EZK.

Tranche 1 Registratieobject Geldt voor bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018 Mijnbouwwetvergunning Min. EZK