Registratieobjecten tranche 2

Hier vindt u alle informatie over tranche 2.

Tranche 2

Op dit moment is de BRO bezig met het gereed maken van de registratieobjecten uit tranche 2. De beoogde datum inwerkingtreding is 1 januari 2020. Vanaf deze datum is het wettelijk verplicht om onderstaande registratieobjecten gestandaardiseerd en gevalideerd te leveren en gebruiken.

Registratieobjecten tranche 2
Tranche 2 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020 Booronderzoek - Geotechnische  Boormonsterbeschrijving Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Booronderzoek - Geotechnische  Boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek - Bodemkundige wandbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Bodemkaart Min. LNV

Geomorfologische kaart

Min. LNV
REGIS II (Hydrogeologisch model) Min. BZK
GeoTOP Min. BZK
DGM (Digitaal Geologisch Model) Min. BZK