Registratieobjecten tranche 3

Hier vindt u alle informatie over tranche 3.

Tranche 3

De inhoud van tranche 3 is nog onderwerp van onderzoek. De verwachte datum inwerkingtreding staat op 1 januari 2021. De gegevens uit onderstaande tabel staan dus nog niet vast.

Registratieobjecten tranche 3
Tranche 3 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021 Booronderzoek - Bodemkundige Boormonsteranalyse Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Geologische  Boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek- Bodemkundige wandmonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Grondwatermonitoringnet Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterstandonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Grondwatersamenstellingsonderzoek Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV