Registratieobjecten tranche 4

Hier vindt u alle informatie over tranche 4.

Tranche 4

Ook de inhoud van tranche 4 is nog onderwerp van onderzoek. De verwachte datum inwerkingtreding staat op 1 januari 2022. De gegevens uit onderstaande tabel staan dus nog niet vast.

Registratieobjecten tranche 4
Tranche 4 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2022

Booronderzoek - Cultuurtechnische boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Cultuurtechnische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Geologische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatergebruiksysteem

Provincies, Waterschappen en Min. IenW
Grondwaterproductiedossier Provincies
Kaart Grondwaterdynamiek Min. LNV
DGM-diep Min. BZK