Graag geven we antwoord op veelgestelde vragen over het aanleveren van gegevens van grondwatermonitoringputten.

Welke gegevens moet ik verplicht aanleveren?

U bent verplicht om gegevens van zogenaamde ‘actieve putten’ aan te leveren. Deze verplichting geldt vanaf 1-1-2019 in IMBRO-formaat. Het kan zijn dat u niet over alle vereiste metadata beschikt die nodig zijn voor het aanleveren volgens IMBRO. U moet deze dan aanvullen. Vaak kan dit door bureauonderzoek, maar soms is onderzoek ter plaatse (veldonderzoek) noodzakelijk. Dit kunt u desgewenst ook uitbesteden aan een bureau.

U bent niet verplicht om gegevens uit ‘niet-actieve putten’ aan te leveren, maar dit mag wel. Deze gegevens levert u dan aan in IMBRO/A-formaat, omdat dit mag worden toegepast op archiefmateriaal.

Actieve en niet actieve putten

In bovenstaande illustratie wordt onderscheid gemaakt tussen ‘actieve putten’ en ‘niet-actieve putten’. Een actieve put is een grondwatermonitoringput die door of in opdracht van een bestuursorgaan is gerealiseerd, gewijzigd of wordt gebruikt sinds 1-1-2018. Niet-actieve putten zijn putten die sinds 1-1-2018 niet meer worden gebruikt of nooit zijn gebruikt. De registratie van dit soort putten kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u in de toekomst historische grondwaterreeksen in de BRO wil gaan registreren.

Het verschil tussen IMBRO en IMBRO/A

Historische gegevens kunnen niet altijd voldoen aan de regels die de BRO stelt. Zo kan het voorkomen dat er geen waarde bekend is voor gegevens die volgens de regels van de BRO verplicht zijn. Om deze reden hanteert de BRO twee kwaliteitsregimes: IMBRO en IMBRO/A.

Voor aanlevering van gegevens volgens de formeel verplichte regels van de BRO geldt IMBRO. Bij de aanlevering van historische gegevens wordt geaccepteerd dat een aantal formeel verplichte gegevens geen waarde heeft. Voor deze gegevens hanteert de BRO IMBRO/A en kent dus minder strikte regels.

Servicedesk en implementatieteam

Heeft u vragen? De BRO-servicedesk staat voor uw klaar en kunt u bereiken via: 088-8664999. Heeft u behoefte aan hulp bij het implementeren van de BRO binnen uw organisatie? Het BRO-implementatieteam komt naar u toe! Zij staan tot eind juni 2019 voor u klaar.