BRO in vogelvlucht

Wat doet de BRO precies en voor welke toepassingen wordt het gebruikt? Wij leggen het graag aan u uit via onderstaande video's.

Introductievideo Basisregistratie Ondergrond: de bodem in kaart

In deze video bieden Martin Peersmann en Henk Koster een kort overzicht van de inhoud en toepassingen van de BRO.

3D-visualisatie toepassing BRO: Sterke Lekdijk

Deze video neemt u middels een 3D-visualisatie mee naar een geslaagde toepassing van de BRO bij versterking van de Lekdijk.

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt met het oog op de toekomst versterkt. Maar de schop gaat pas de grond in als er genoeg bekend is over de bodem. Geodan brengt alle data hierover in kaart. En geeft de versterking een stevig fundament. De Lekdijk beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen. Om te zorgen dat dit zo blijft, wordt het stuk dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt. De benodigde werkzaamheden hangen sterk af van de samenstelling van de ondergrond. Verschillende grondsoorten – zoals klei, zand en veen – hebben namelijk verschillende sterktes en laten in meer of mindere mate water door. Daarom is het belangrijk om één samenhangend beeld van de bodem te krijgen. Door het gebruik van gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond, worden de kansen, risico’s en opgaven van de ondergrond beter inzichtelijk. Niet alleen tijdens de verkennings-, plan- en realisatiefase van de renovatie van de Lekdijk, maar ook daarna. In het filmje is een 3D-visualisatie te zien. Die maakt het mogelijk om het ontwerp van de dijk optimaal af te stemmen op de samenstelling en eigenschappen van de bodem.